Ticketmaster Nederland Privacy Policy

Onze privacybelofte

Jij centraal staat bij alles wat we doen. Ons doel is om jouw vertrouwen te behouden door jouw persoonlijke informatie met respect te behandelen en jou de controle te laten behouden.

Het is belangrijk dat je weet welke persoonlijke gegevens Ticketmaster BV (hier bekend als ‘wij’ of ‘Ticketmaster BV’) over jou worden verzameld en hoe wij deze gebruiken.

We hebben ons best gedaan om onze uitleg kort en gemakkelijk begrijpbaar te maken. Maar als je meer informatie wilt of vragen hebt, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) via de gegevens in de paragraaf ‘Contact’ hieronder.

Als we ooit belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, laten we het je weten. Indien nodig vragen wij ook jouw toestemming.

.

 

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring is ontworpen met jou in het achterhoofd. Hoe de verklaring op jou van toepassing is, hangt af van de manier waarop je met ons omgaat. Bijvoorbeeld, als je:

 • een bezoek brengt aan deze website (hoe je dit ook doet); of
 • een individueel of bedrijf bent die verbonden is met, of werkzaam is bij onze verkopers, partners en andere derde partijen waarmee Ticketmaster BV een potentiële of bestaande zakelijke relatie heeft.

Deze privacyverklaring is niet bedoeld voor consumenten die direct contact met ons hebben (bijvoorbeeld om merchandise of een ticket te kopen). Als je direct contact met ons hebt, raadpleeg dan onze privacyverklaring voor consumenten voor meer informatie.

Welke informatie hebben we en waar halen we die vandaan

We verzamelen en bewaren verschillende soorten informatie over jou wanneer je deze website bezoekt, aanvragen doet of onze producten en diensten aanschaft. We maken ook gebruik van methoden om contactgegevens van potentiële klanten te verkrijgen, zoals openbare zakelijke e-mailadressen.

Hoe we jouw informatie gebruiken en waarom

Wij verzamelen en gebruiken je informatie voor diverse redenen, zoals het beantwoorden van via deze site gestelde vragen, het onderhouden van de relatie met jou en je gebruik van onze producten en diensten en om je op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen.

Met wie we jouw gegevens delen en waarom

Wij kunnen jouw gegevens delen met bedrijven binnen de Live Nation Entertainment-groep en met derde partijen voor dataverwerking, die in opdracht van ons werken.

Jouw keuzes en rechten

Je hebt wettelijk diverse rechten rondom de data die wij verzamelen. Qua keuzes kun je je marketing- en cookievoorkeuren beheren.

Je informatie onderhouden

We nemen altijd maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd en om ze veilig te verwijderen wanneer we ze niet meer nodig hebben.

Contact opnemen

Als je vragen of feedback hebt over deze verklaring, of over de manier waarop wij met jouw informatie omgaan, neem dan contact op met ons.

Neem contact op

 

Welke informatie hebben we en waar halen we die vandaan

We verzamelen, gebruiken, bewaren en delen verschillende soorten persoonlijke data over jou:

 • Als je je gegevens aan ons verstrekt via onze website, je contact met ons opneemt of we je gegevens verkrijgen uit openbare bronnen, verwerken we gegevens als je naam, werkadres, telefoonnummer, e-mailadres en correspondentie;
 • Als je onze producten of diensten aanschaft, verwerken we verstrekte betalingsgegevens als de benodigde data om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen, waaronder rekeningnummers, facturen en andere aan betaling relateerde informatie;
 • Wanneer je onze website of apps gebruikt, verzamelen we informatie als de browser en het apparaat dat je gebruikt, je IP-adres, je locatie, de site waar je vandaan komt, wat je wel en niet heb gedaan op onze website of in onze app, en naar welke site je erna bent gegaan. Voor meer informatie over hoe we deze informatie verzamelen, kun je ons Cookiebeleid raadplegen;
 • Als je een socialmediatoepassing gebruikt binnen onze website of apps, en je plaatst een bericht op socialmediaplatforms, zal het platform ons van informatie over jou voorzien;
 • Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

 

Hoe we jouw informatie gebruiken en waarom

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou

 • We gebruiken je gegevens wanneer je een overeenkomst met ons aangaat, zodat we aan onze verplichtingen kunnen voldoen en onze zakelijke relatie kunnen onderhoud, onder meer rondom:
 • het verwerken van betalingen, vergoedingen en kosten;
 • het innen van ons verschuldigde bedragen; of
 • je op de hoogte stellen van veranderingen aan onze voorwaarden of privacy policy.

Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen

 • Marktonderzoek en -analyse uitvoeren om onze producten en diensten te verbeteren en aan te passen.
 • Voor onze marketingdoeleinden, tenzij jouw toestemming is vereist voor een dergelijke marketing (zie de paragraaf hieronder).
 • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet.
 • Om een profiel op te stellen, waarmee we leren begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken, zodat we die kunnen verbeteren en onze marketing kunnen aanscherpen.

Waar je jouw toestemming voor hebt gegeven

 • Om cookies en andere trackingtechnologie te plaatsen op je apparaat. Je kan middels je browser alle of sommige cookies weigeren, of je laten waarschuwen wanneer websites cookies willen plaatsen of bekijken. Als je cookies weigert, kan het gebeuren dat onderdelen van deze website niet bereikbaar zijn of niet goed werken. Voor meer informatie over hoe we met cookies omgaan, kun je ons Cookiebeleid raadplegen.
 • Om contact met je op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot onze toekomstige events, producten of diensten – dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of socialmediaplatformen. Je kunt jouw marketingvoorkeuren te allen tijde wijzigen, zie de paragraaf “Jouw keuzes en rechten” hieronder.

 

Met wie we jouw gegevens delen en waarom

We delen jouw gegevens met de volgende partijen:

 • Binnen de Live Nation Entertainment-familie van bedrijven die diensten voor ons leveren zoals marketing, profilering, rapportage en technische ondersteuning.
 • Onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud computingproviders, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd.
 • Advertentiepartners, om online advertenties te kunnen vertonen aan het publiek dat we willen bereiken.
 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.
 • Elke opvolger van ons gehele bedrijf of een deel ervan.

We vereisen van elke externe partij waar we mee werken dat ze de veiligheid van je persoonlijke gegevens respecteren en deze in lijn met de wet te behandelen. Derde partijen mogen jouw gegevens niet voor hun eigen doeleinden gebruiken, en we staan ze enkel toe je data in te zetten met specifieke doelen en volgens naar instructies.

Links naar derde partijen

Op deze website staan mogelijk links naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Deze links aanklikken of hier verbinding mee maken zorgt er mogelijk voor dat deze derde partijen persoonlijke gegevens van jou verzamelen of delen. We hebben geen controle over websites en zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop zij met privacy omgaan. Wanneer je onze website verlaat, raden wij je aan de privacybelofte van elke website die je bezoekt te lezen.

 

Jouw keuzes en rechten

Jouw keuzes

Als je ons toestemming hebt gegeven, kun je deze als volgt intrekken.

 • Om geen marketing meer van ons te ontvangen kun je de uitschrijfinstructies in elke e-mail die wij je sturen volgen, of contact met ons opnemen, zodat wij je kunnen uitschrijven.
 • Raadpleeg ons Cookiebeleid om het gebruik van cookies en traceerhulpmiddelen uit te schakelen.

Jouw rechten

Je hebt ook rechten over hoe je persoonlijke informatie wordt gebruikt, inclusief:

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door ons.
 • Het recht om te vragen dat je gegevens worden gewist of niet verder gebruikt.
 • Het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over je hebben.
 • Het recht om door jou verstrekte informatie aan te passen, te wijzigen of bij te werken (indien je een account bij ons heeft, kan je dit ook doen door in te loggen en je informatie bij te werken).
 • Het recht om elke geautomatiseerde beslissing die wij over je nemen te betwisten. Een geautomatiseerd beslissing is een beslissing die zonder menselijke tussenkomst wordt genomen en rechtsgevolgen heeft (bv. kredietcontrole). Normaal gesproken voeren we geen geautomatiseerde besluitvorming uit, maar als we dat wel doen, maken we duidelijk waar dergelijke beslissingen worden genomen.

Neem contact met ons op om één van de bovenstaande rechten uit te oefenen. Houd er rekening mee dat we elk verzoek dat we ontvangen zorgvuldig zullen beoordelen, maar dat je rechten kunnen verschillen afhankelijk van je woonplaats en we niet altijd gevolg hoeven te geven aan je verzoek. Wanneer dit gebeurt, zullen we uitleggen waarom.

 

Je informatie onderhouden

We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om je gegevens te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen je gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Als onderdeel van een wereldwijde groep van bedrijven maken we gebruik van gedeelde diensten, waarvan sommige zich buiten Europa bevinden. Tegelijkertijd, wanneer acts van wereldklasse op tournee zijn, kan je informatie internationaal worden overgedragen om je een naadloze ervaring te bieden.

Wanneer informatie op deze manier wordt doorgegeven, gelden er strikte regels om ervoor te zorgen dat uw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden beschermd. Als we dat doen, zullen we ervoor zorgen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de onderstaande mechanismen.

 • Door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen
 • EU-VS Privacyschild
 • Bindende bedrijfsregels
 • Bindende regels voor bedrijfsprocessoren

Voor meer informatie, of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen kan je contact met ons opnemen.

 

Contact opnemen

Als je vragen hebt over het bovenstaande, of onze benadering van privacy, is onze speciale Privacy Office, met inbegrip van onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer), er om te helpen: [email protected]

Je kunt uiteraard contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, we raden je echter aan om altijd eerst ons te contacteren om ons eerst te laten proberen je te helpen.